Vänligen besök claims.baddsofflagret.com för att reklamera din beställning eller rapportera en transportskada. Notera att vi inte tar emot reklamationer/transportskador via telefon. Så här går processen till:

  1. Vi tar emot din reklamation/transportskada.
  2. Vi kontaktar fabriken med din information.
  3. När vi får svar från fabriken så återkopplar vi till dig.